Tin sự kiện

19/01/2021

Thông báo chương trình “CÙNG ALMA ĐÓN XUÂN SUM VẦY” (18/01/2021 -18/02/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại “CÙNG ALMA ĐÓN XUÂN SUM VẦY” diễn ra từ ngày 18/01/2021 đến ngày […]

ĐỌC THÊM

09/01/2021

Thông báo cuộc thi “Ký ức sum vầy ngày Tết” 2021 (từ 10/01/2021 đến 04/02/2021)

“Kỷ niệm về những ngày Tết sum vầy hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất”. Với thông điệp này, công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng giới […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Thông báo chương trình “LƯU GIỮ KỶ NIỆM VÀNG CÙNG ALMA” từ 01/01/2021 – 31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại “LƯU GIỮ KỶ NIỆM VÀNG CÙNG ALMA” từ ngày 01/01/2021 đến hết […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Thông báo chương trình “CÙNG ALMA LƯU GIỮ KỶ NIỆM VÀNG” từ 01/01/2021 – 31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại “CÙNG ALMA LƯU GIỮ KỶ NIỆM VÀNG” từ ngày 01/01/2021 đến hết […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Thông báo chương trình ĐẾN ALMA – RINH QUÀ VỀ NHÀ từ 01/01/2021 – 31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại ĐẾN ALMA RINH QUÀ VỀ NHÀ từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Kết quả chương trình “Đến ALMA – Rinh quà về nhà” từ 01/01/2021-31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mãi “Đến ALMA – Rinh quà về nhà” trên địa bàn thành phố […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Kết quả chương trình “CÙNG ALMA KHÁM PHÁ NHA TRANG” từ ngày 01/01/2021 – 31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng ALMA khám phá Nha Trang” trên địa bàn thành phố Hà […]

ĐỌC THÊM

04/01/2021

Thông báo chương trình “CÙNG ALMA KHÁM PHÁ NHA TRANG” từ 01/01/2021 – 31/01/2021

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại CÙNG ALMA KHÁM PHÁ NHA TRANG trên địa bàn thành phố Hà […]

ĐỌC THÊM

02/11/2020

Kết quả chương trình “CÙNG ALMA KHÁM PHÁ NHA TRANG” từ ngày 1/11/2020 – 31/12/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng ALMA khám phá Nha Trang” trên địa bàn thành phố Hà […]

ĐỌC THÊM

02/11/2020

Kết quả chương trình “Đến ALMA – Rinh quà về nhà” từ 1/11-31/12/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mãi “Đến ALMA – Rinh quà về nhà” trên địa bàn thành phố […]

ĐỌC THÊM

01/11/2020

Thông báo chương trình “ALMA – SỐNG TRỌN TỪNG KHOẢNH KHẮC” từ 1/11/2020 – 31/12/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại ALMA – Sống trọn từng khoảnh khắc trên địa bàn thành phố […]

ĐỌC THÊM

01/11/2020

Thông báo chương trình ĐẾN ALMA – RINH QUÀ VỀ NHÀ từ 01/11/2020 – 31/12/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại ĐẾN ALMA RINH QUÀ VỀ NHÀ từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày […]

ĐỌC THÊM