Tin sự kiện

04/10/2021

Công ty Vịnh Thiên Đường trao giải chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (14/06/2021 – 30/06/2021)

Tháng 06/2021, Công ty Vịnh Thiên Đường tiếp tục gửi đến chương trình khuyến mãi “Cùng ALMA rinh vàng về nhà” (Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây). Đây là hoạt […]

ĐỌC THÊM

27/09/2021

Thông báo chương trình “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” (Hà Nội, 28/09/2021 – 31/12/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” diễn ra từ ngày 28/09/2021 đến ngày 31/12/2021 như sau: Tên […]

ĐỌC THÊM

05/07/2021

Kết quả chương trình “THAM GIA SỰ KIỆN – RINH QUÀ MAY MẮN” (Hà Nội, 29/06/2021 – 29/07/2021)

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo kết quả triển khai chương trình “THAM GIA SỰ KIỆN – RINH QUÀ MAY MẮN” như sau: Hình thức: Bốc thăm may […]

ĐỌC THÊM

05/07/2021

Thông báo chương trình “THAM GIA SỰ KIỆN – RINH QUÀ MAY MẮN” (Hà Nội, 29/06/2021 – 29/07/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về chương trình khuyến mãi “THAM GIA SỰ KIỆN – RINH QUÀ MAY MẮN” diễn ra từ ngày 29/06/2021 đến ngày […]

ĐỌC THÊM

05/07/2021

Kết quả chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (14/06/2021 – 30/06/2021)

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo kết quả triển khai chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (“CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” ĐỢT 2) […]

ĐỌC THÊM

14/06/2021

Thông báo chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (14/06/2021 – 30/06/2021)

Thể lệ và điều kiện CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng giới thiệu chương trình “CÙNG ALMA RINH […]

ĐỌC THÊM

14/06/2021

Công ty Vịnh Thiên Đường trao giải chương trình “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” (15/05/2021 – 24/05/2021)

Tháng 05/2021, Công ty Vịnh Thiên Đường hân hạnh giới thiệu chương trình khuyến mãi “Cùng ALMA rước vàng về nhà” (Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây). Đây là hoạt […]

ĐỌC THÊM

02/06/2021

Kết quả chương trình “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” (15/05/2021 – 24/05/2021)

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo kết quả triển khai chương trình “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” như sau: Hình thức: Bốc thăm may mắn Thời […]

ĐỌC THÊM

15/05/2021

Thông báo chương trình “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” (15/05/2021 – 24/05/2021)

Thể lệ và điều kiện CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng giới thiệu chương trình “CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG […]

ĐỌC THÊM

04/05/2021

Kết quả chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” (Hà Nội, 01/05/2021 – 31/07/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo việc triển khai chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” diễn ra từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/07/2021 (trừ […]

ĐỌC THÊM

04/05/2021

Kết quả chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA NHẬN QUÀ HẠNH PHÚC” (Tp HCM, 01/05/2021-31/07/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo việc triển khai chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA NHẬN QUÀ HẠNH PHÚC” diễn ra từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/07/2021 (trừ […]

ĐỌC THÊM

ALMA resort vịnh thiên đường Cam Ranh

03/05/2021

Thông báo chương trình “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” (Hà Nội, 01/05/2021 – 31/07/2021)

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về chương trình khuyến mãi “ĐẾN ALMA ĐÓN QUÀ HẠNH PHÚC” diễn ra từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/07/2021 như sau: Tên […]

ĐỌC THÊM