Kết quả chương trình “ALMA RỘN RÀNG ĐÓN MÙA HÈ SANG” (Hà Nội, 04/04/2023 – 04/06/2023)


Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo về việc triển khai chương trình khuyến mại ALMA rộn ràng đón mùa hè sang từ ngày 04/04/2023 đến 04/06/2023 (trừ Thứ Hai hàng tuần)

1. Tên chương trình khuyến mại: Alma rộn ràng đón mùa hè sang

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hà Nội

3. Thời gian khuyến mại: từ 04/04/2023 đến 04/06/2023 (trừ Thứ Hai hàng tuần)

4. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

 • Giải thưởng hàng ngày:

Mỗi ngày một giải thưởng là Kỳ nghỉ 3 (ba) ngày 2 (hai) đêm (không bao gồm ăn sáng, các dịch vụ vui chơi, cá nhân khác) tại Căn hộ tiêu chuẩn loại A, Khu nghỉ dưỡng Alma dành cho 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 11 tuổi (không áp dụng vào dịp lễ, tết) có giá trị khoảng 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng), được sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày trao thưởng (sau đây gọi là “Phiếu quà tặng nghỉ dưỡng Alma”).

Khách hàng thực hiện việc đặt phòng trước khi khởi hành tối thiểu 30 ngày làm việc. Trong trường hợp, Khách hàng đặt phòng mà Khu nghỉ dưỡng không có sẵn phòng trống tại thời điểm Khách hàng dự định đi nghỉ thì Công ty liên hệ để sắp xếp cho Khách hàng đi nghỉ tại một thời điểm thích hợp khác trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên và điều kiện phòng sẵn có của Khu nghỉ dưỡng.

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và giá trị giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị trường. Quà tặng không được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng

Tổng số lượng giải thưởng hàng ngày dự kiến là: 54 giải thưởng

 • Giải thường hàng tuần:

Mỗi tuần 01 giải thưởng là tiền trị giá 10.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười triệu Việt Nam đồng). Tổng số giải thưởng tuần: 9 giải thưởng

 • Tổng số lượng giải thưởng cho cả chương trình là 63 giải thưởng

Với mỗi giải, chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 3 lá phiếu theo thứ tự ưu tiên số 1, đến số 2, đến số 3 (sau cùng chỉ có một khách mời được trao thưởng cho mỗi giải). 

NgàyKết quả bốc thăm
04/04/20231. PHAN THỊ HƯƠNG THỦY – HN-0000008
2. TRẦN NGỌC TƯỜNG – HN-0000030
3. VĂN THỊ HÀ – HN-0000037
05/04/20231. TRẦN THÀNH ĐÔ – HN-0000043
2. ĐÀO XUÂN TIỆP – HN-0000065
3. TRỊNH THỊ HƯƠNG – HN-0000044
06/04/20231. NGUYỄN THỊ HẠNH – HN-0000092
2. ĐỖ VĂN HÙNG – HN-0000101
3. LÊ ANH TUẤN – HN-0000096
07/04/20231. ĐẶNG ĐÌNH TUÂN – HN-0000114
2. BÙI ĐÌNH TRƯỜNG – HN-0000059
3. HỒ THỊ TRANG – HN-0000129
08/04/20231. ĐỖ THỊ THU HƯỜNG – HN-0000148
2. PHẠM TRƯỜNG LÂM – HN-0000145
3. NGUYỄN TIẾN NAM – HN-0000137
09/04/20231. VŨ THỊ HƯỜNG – HN-0000203
2. CAO THỊ TÂM – HN-0000180
3. LÊ THỊ THƠM – HN-0000204

Tuần 04 – 09/04/2023:

 1. PHÙNG THỊ HẢI – HN-0000184
 2. NGUYỄN HOA LƯƠNG – HN-0000047
 3. NGUYỄN THỊ THU HIỀN – HN-0000089
NgàyKết quả bốc thăm
11/04/20231. ĐẶNG THỊ HÒA – HN-0000157
2. NGUYỄN THU HƯƠNG – HN-0000163
3. TRIỆU THỊ HÀ – HN-0000159
12/04/20231. BÙI HUY NHIÊN – HN-0000318
2. PHẠM THỊ PHƯƠNG – HN-0000229
3. ĐẶNG VIẾT DŨNG – HN-0000164
13/04/20231. NGUYỄN THẾ CƯỜNG – HN-0000326
2. NGUYỄN YẾN NGA – HN-0000381
3. NGUYỄN VĂN THẠCH – HN-0000346
14/04/20231. PHẠM NGỌC TƯ – HN-0000359
2. BÙI ĐĂNG MẠNH – HN-0000248
3. NGUYỄN THỊ THANH THỦY – HN-0000239
15/04/20231. TRẦN QUỐC TOẢN – HN-0000418
2. TẠ ĐỨC THUẦN – HN-0000401
3. NGUYỄN ĐÌNH QUÝ – HN-0000253
16/04/20231. HÀ THỊ PHƯỢNG – HN-0000454
2. NGUYỄN HUYỀN ANH – HN-0000349
3. TRỊNH THỊ THU TRANG – HN-0000473

Tuần 11 – 16/04/2023:

 1. HỒ THỊ QUANG – HN-0000351
 2. LÊ QUANG HUY – HN-0000363
 3. PHẠM LÂM TIẾN – HN-0000471
NgàyKết quả bốc thăm
18/04/20231. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – HN-0000396
2. LƯU MINH THẮNG – HN-0000287
3. BÙI THỊ THÚY – HN-0000400
19/04/20231. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG – HN-0000273
2. LÊ THỊ NGỌC ÁNH – HN-0000369
3. NGUYỄN THỊ OANH – HN-0000266
20/04/20231. VŨ THỊ HUÊ – HN-0000293
2. NGUYỄN THỊ HÀ – HN-0000501
3. PHẠM THỊ PHƯƠNG CẢNH – HN-0000292
21/04/20231. CAO THỊ THU LAN – HN-0000379
2. TRẦN THỊ ANH THƯ – HN-0000533
3. NGUYỄN THỊ THÚY – HN-0000535
22/04/20231. TRẦN ANH PHONG – HN-0000560
2. TRẦN THỊ HỒNG VÂN – HN-0000547
3. NGUYỄN THỊ THƠM – HN-0000555
23/04/20231. DƯƠNG THU TRANG – HN-0000583
2. LÊ HỮU PHÊ – HN-0000604
3. TRẦN THỊ MINH – HN-0000617

Tuần 18 – 23/04/2023:

 1. ÂU DUY CƯỜNG – HN-0000551
 2. ĐẶNG THANH NHÀN – HN-0000608
 3. LÊ THỊ OANH – HN-0000298
NgàyKết quả bốc thăm
25/04/20231. NGUYỄN VĂN LƯƠNG – HN-0000578
2. NGUYỄN VŨ PHONG – HN-0000628
3. BÙI THỊ MINH HẰNG – HN-0000626
26/04/20231. NGUYỄN VĂN BÌNH – HN-0000685
2. NGUYỄN BÍCH THỦY – HN-0000679
3. PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT – HN-0000638
27/04/20231. NGUYỄN ĐĂNG HỘI – HN-0000809
2. TRƯƠNG PHÚ DIỄN – HN-0000820
3. NGUYỄN VĂN DUY – HN-0000689
28/04/20231. LÊ THỊ THANH THỦY – HN-0000664
2. NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN – HN-0000687
3. SI MA LÊ – HN-0000838
29/04/20231. PHẠM THỊ HÂN – HN-0000880
2. NGUYỄN CÔNG ĐỨC – HN-0000897
3. LÊ PHƯƠNG THỦY – HN-0000890
30/04/20231. NGUYỄN VĂN LUẬT – HN-0000718
2. NGUYỄN THỊ SAO MÂY – HN-0000720
3. VƯƠNG THỊ HÒA – HN-0000719

Tuần 25 – 30/04/2023:

 1. HOÀNG THỊ SÂM – HN-0000697
 2. NGUYỄN THU HẰNG – HN-0000644
 3. NGUYỄN DUY MINH – HN-0000853
NgàyKết quả bốc thăm
02/05/20231. KIỀU TRỌNG MINH – HN-0000735
2. NGUYỄN VĂN HOÀNG – HN-0000749
3. NGUYỄN THỊ KHÁNH – HN-0000740
03/05/20231. DƯƠNG THỊ PHI NGA – HN-0000742
2. TRẦN TRỌNG THANH – HN-0000765
3. NGUYỄN THANH HẢI – HN-0000764
04/05/20231. GIANG VĂN KỲ – HN-0000797
2. ĐỖ THỊ LAN – HN-0000789
3. NGUYỄN THỊ XUÂN – HN-0000788
05/05/20231. TRẦN THỊ KIM THOA – HN-0000757
2. TRẦN TRỌNG KHỞI – HN-0000768
3. PHẠM THỊ HẢI – HN-0000925
06/05/20231. PHAN THỊ NHUNG – HN-0000873
2. NGUYỄN THỊ THU HẰNG – HN-0000948
3. NGUYỄN ĐỨC HÙNG – HN-0000973
07/05/20231. NGÔ HẠNH QUYÊN – HN-0001021
2. AN MINH VIỆT – HN-0000923
3. KHUẤT DUY HIỀN – HN-0001009

Tuần 02 – 07/05/2023:

 1. NGUYỄN CẢNH HIỆP – HN-0000951
 2. PHẠM GIA BẢO – HN-0000950
 3. NGUYỄN HUYỀN MY – HN-0000930
NgàyKết quả bốc thăm
09/05/20231. NGUYỄN HỒNG TUYẾT – HN-0001025
2. NGÔ DIỆU LINH – HN-0001033
3. PHAN THỊ BÌNH – HN-0001035
10/05/20231. CAO XUÂN ANH – HN-0001085
2. NGUYỄN THỊ DỰ – HN-0001083
3. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG – HN-0001044
11/05/20231. LƯU THỊ NHUNG – HN-0001131
2. LÊ THỊ HOÀNG YẾN – HN-0001118
3. VŨ THỊ HƯƠNG – HN-0001101
12/05/20231. PHẠM THU THỦY – HN-0001090
2. ĐINH THỊ THOA – HN-0001160
3. TRẦN THỊ MAI HƯƠNG – HN-0001159
13/05/20231. VŨ THỊ THANH VÂN – HN-0001191
2. NGUYỄN THỊ NHÂM – HN-0001816
3. TRẦN THỊ CHÂU GIANG – HN-0001805
14/05/20231. LÊ THANH LOAN – HN-0001857
2. ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT – HN-0001810
3. NGUYỄN NGỌC KHẢM – HN-0001856

Tuần 09 – 14/05/2023:

 1. NGUYỄN VĂN HIỆP – HN-0001092
 2. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – HN-0001843
 3. ĐÀO THỊ NGỌC QUỲNH – HN-0001181
NgàyKết quả bốc thăm
16/05/20231. PHẠM VĂN QUÝ – HN-0001854
2. VŨ THỊ THU TRANG – HN-0001851
3. ĐỒNG THỊ DUNG – HN-0001883
17/05/2023
1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – HN-0002204
2. NGUYỄN ANH HOÀNG – HN-0001814
3. TRẦN VĂN THÂN – HN-0001848
18/05/20231. LÊ VĂN CAO – HN-0001904
2. VŨ THỊ NỤ – HN-0001911
3. TRẦN ĐỨC TRUNG – HN-0001916
19/05/20231. VŨ MINH ĐỨC – HN-0001924
2. ĐẶNG THỊ THU HUYỀN – HN-0001927
3. NHỮ THANH TÙNG – HN-0001933
20/05/20231. ĐỖ VĂN THAO – HN-0001996
2. NGUYỄN THU DUNG – HN-0001984
3. NGÔ THỊ HẢI ÂU – HN-0001980
21/05/20231. PHẠM THỊ PHƯƠNG – HN-0002059
2. ĐINH THỊ TUYẾT – HN-0002021
3. HOÀNG THỊ HIỀN – HN-0001987

Tuần 16 – 21/05/2023:

 1. NGUYỄN HẢI HÀ – HN-0001958
 2. VŨ THỊ THU HÀ – HN-0001917
 3. PHẠM THU HUYỀN – HN-0001970
NgàyKết quả bốc thăm
23/05/20231. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG – HN-0002095
2. PHẠM HOÀNG GIANG – HN-0002094
3. NGUYỄN THỊ NGA – HN-0002025
24/05/20231. HOÀNG ĐÌNH SANG – HN-0002070
2. NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG – HN-0002272
3. VƯƠNG ANH DŨNG – HN-0002277
25/05/20231. NGUYỄN THÚY DUNG – HN-0002268
2. NGUYỄN THỊ TẤN – HN-0002263
3. TRẦN THỊ MAI HƯƠNG – HN-0002313
26/03/20231. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG – HN-0002308
2. ĐỖ THỊ ÁNH KIM – HN-0002293
3. LÊ THU THẢO – HN-0002355
27/05/20231. NGUYỄN THỊ THỦY HUẾ – HN-0002345
2. ĐỒNG THỊ NỀN – HN-0002389
3. TRẦN THỊ THANH – HN-0002372
28/05/20231. NGHIÊM THỊ LÝ – HN-0002134
2. NGUYỄN VĂN THUYẾT – HN-0002143
3. PHAN VĂN NGHỊ – HN-0002122

Tuần 23 – 28/05/2023:

 1. NGUYỄN XUÂN SINH – HN-0002317
 2. ĐỖ VĂN VIỆT – HN-0002267
 3. VŨ HUY NGỌC – HN-0002073
NgàyKết quả bốc thăm
30/05/20231. TẠ XUÂN ĐĂNG – HN-0002107
2. TRẦN THỊ NGỌC LINH – HN-0002108
3. NGUYỄN KIM NGÂN – HN-0002148
31/05/20231. NGUYỄN VĂN THÀNH – HN-0001208
2. VÕ ĐỨC BẰNG – HN-0001204
3. NGUYỄN THÀNH CHUNG – HN-0001205
01/06/20231. NGUYỄN NGỌC TUẤN – HN-0001291
2. VŨ THỊ HÒA – HN-0001273
3. ĐỖ VIẾT HẠNH – HN-0001287
02/06/20231. ĐOÀN THU HƯƠNG – HN-0001219
2. NGUYỄN VĂN ĐẠO – HN-0001280
3. ĐỖ THỊ THẮNG – HN-0001223
03/06/20231. TRỊNH THỊ HẠNH – HN-0001231
2. NGÔ TIẾN QUÂN – HN-0001408
3. ĐOÀN CHÍ CÔNG – HN-0001455
04/06/20231. ĐỖ THU YẾN – HN-0001494
2. NGUYỄN THÙY LINH – HN-0001480
3. CHỬ ÁNH TUYẾT – HN-0002197

Tuần 30/05 – 04/06/2023:

 1. LÊ THỊ HỒNG – HN-0001419
 2. VŨ VĂN NGUYÊN – HN-0001487
 3. ĐỖ THỊ THU HUYỀN – HN-0001447

Thông tin chi tiết về chương trình: https://alma.vn/tin-su-kien/thong-bao-chuong-trinh-alma-ron-rang-don-mua-he-sang-ha-noi-04-04-2023-04-06-2023/