Kết quả chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (14/06/2021 – 30/06/2021)


Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường trân trọng thông báo kết quả triển khai chương trình “CÙNG ALMA RINH VÀNG VỀ NHÀ” (“CÙNG ALMA RƯỚC VÀNG VỀ NHÀ” ĐỢT 2) như sau:

Hình thức: Bốc thăm may mắn

Thời gian diễn ra chương trình: 14/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

Giải thưởng:

  • 01 Giải nhất: 01 lượng vàng SJC (10 chỉ vàng), trị giá khoảng 57.500.000 VNĐ (bằng chữ: năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng)
  • 01 Giải nhì: 03 chỉ vàng SJC, trị giá 16.800.000 VNĐ (bằng chữ: mười sáu triệu tám trăm nghìn Việt Nam đồng)
  • 01 Giải ba: 02 chỉ vàng SJC, trị giá 11.200.000 VNĐ (bằng chữ: mười một triệu, hai trăm nghìn Việt Nam đồng)

(Giá trị tại thời điểm công bố chương trình)

Đối tượng tham gia và chi tiết thể lệ: Xem tại đây

Ngày bốc thăm: 03/07/2021.

Kết quả bốc thăm:

GiảiPhần quàTên khách hàng
Nhất01 lượng vàng SJC1. NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG – MDT 082
2. NGUYỄN HUY ĐẠT – MDT 154
3. HỒ THANH THỤY – MDT 097
Nhì03 chỉ vàng SJC1. NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT – MDT 108
2. HÀ NGỌC TUẤN – MDT 035
3. BÙI THỊ MINH HỒNG – MDT 042
Ba02 chỉ vàng SJC1. HÀ NGỌC TUẤN – MDT 037
2. NGUYỄN THỊ KIM DUNG – 017
3. HUỲNH MINH MẪN – MDT 075

Công ty sẽ liên hệ với Quý khách trúng giải theo thông tin đã cung cấp.

Khi quay thưởng, chương trình quay thứ tự từ giải nhất, giải nhì và giải ba. Với mỗi giải, chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên 03 mã số quay thưởng theo thứ tự ưu tiên số 1, đến số 2, đến số 3 (sau cùng chỉ có một Khách hàng được trao thưởng cho mỗi giải).

Người trúng thưởng đầu tiên có thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Công ty để cung cấp mã số dự thưởng hợp lệ được gửi từ hệ thống của chương trình và các thông tin, tài liệu cá nhân xác thực làm thủ tục xác nhận và đăng ký nhận thưởng. Trong trường hợp người đầu tiên không cung cấp được bằng chứng hợp lệ, hoặc không liên lạc được, hoặc không thực hiện xác nhận nhận thưởng trong vòng 02 ngày kể từ khi kết quả bốc thăm được thông báo, thì người có mã số trúng thưởng số 2 và mã số trúng thưởng số 3 theo thứ tự ưu tiên sẽ lần lượt được xét là người trúng thưởng với thủ tục và thời gian xác nhận trúng thưởng tương tự như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.