Kết quả chương trình “Vui cùng ALMA – Nhận quà thật bự” tại TP. Hồ Chí Minh từ 4/1 – 29/2/2020


Từ ngày 4/1/2020 đến hết 29/2/2020 , công ty ALMA triển khai chương trình bốc thăm may mắn “Vui cùng ALMA – nhận quà thật bự” tại TP. Hồ Chí Minh, với quà tặng trị giá lên tới 10,000,000 vnd (mười triệu đồng).

Xin chúc mừng các khách hàng là người trúng thưởng thứ nhất theo thứ tự ưu tiên của kết quả bốc thăm hàng ngày đã trở thành những người thắng giải trong chuỗi chương trình bốc thăm trúng thưởng của ALMA.

Theo thể lệ chương trình, trong trường hợp khách hàng là người trúng thưởng thứ nhất theo thứ tự ưu tiên của kết quả bốc thăm hàng ngày không đủ điều kiện xác nhận nhận thưởng, các khách hàng là người trúng thưởng thứ hai, và sau đó là người trúng thưởng thứ ba sẽ lần lượt có cơ hội xác nhận nhận thưởng theo thứ tự ưu tiên của kết quả bốc thăm hàng ngày tương ứng.

ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng “Vui cùng ALMA – nhận quà thật bự” từ 4/1/2020 đến hết 29/2/2020 tại văn phòng Công ty ALMA tại Tp.Hồ Chí Minh:

NgàyKhách trúng thưởng
4/1/20201.      VŨ THỊ TUYẾT NGA – SGCP – 006842
2.      NGUYỄN THÚY PHƯỢNG  – SGCP – 008167
3.      NGUYỄN VĂN TƯỜNG – SGCP – 007213
5/1/20201.      TRẦN ĐÌNH SIÊNG – SGCP – 006826
2.      NGUYỄN THỊ KIM THOA – SGCP – 006783
3.      NGUYỄN THỊ MỸ LINH – SGCP – 006801
11/1/20201.      ÂU THỊ MỸ LAN – SGCP – 006737
2.      NGUYỄN THỊNH – SGCP – 007174
3.      VÕ THỊ THẮM – SGCP – 006726
12/1/20201.      NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN – SGCP – 007239
2.      NGUYỄN THỊ HẢI – SGCP – 006854
3.      VŨ VĂN THOAN – SGCP – 006849
18/1/20201.      LƯƠNG LAN HOÀNG DIỄM – SGCP – 008071
2.      NGUYỄN TUẤN PHONG – SGCP – 007176
3.      TRẦN NGỌC NỮ HỒNG THẮM – SGCP – 006746
19/1/20201.      QUẢNG MINH THỊNH – SGCP – 008214
2.      TĂNG THỊ BÍCH TUYỀN – SGCP – 007631
3.      NGUYỄN THỊ ĐÀO – SGCP – 008215
1/2/20201.      HỒ HOÀNG HẢI HÙNG – SGCP – 007626
2.      NGUYỄN MẠNH DŨNG – SGCP – 007610
3.      LÊ MINH TÚ – SGCP – 007623
2/2/20201.      CHÍ VĨNH NGUYÊN – SGCP – 008069
2.      TRẦN THỊ KIM LIÊN – SGCP – 007627
3.      LÊ DUÂN – SGCP – 007609
8/2/20201.      PHẠM TUẤN DŨNG  – SGCP – 007653
2.      NGUYỄN TẤN ĐẠT  – SGCP – 007636
3.      NGUYỄN VĂN CHÚC  – SGCP – 007649
9/2/20201.      LÂM THANH THỌ – SGCP – 007666
2.      NGUYỄN KIM TRANG – SGCP – 006730
3.      LÊ PHAN DIỆU TRANG – SGCP – 007662
15/2/2020 1. ĐÀO QUỐC CÔNG – SGCP – 007686
2. LƯU THỊ MÔNG LINH – SGCP – 007671
3. PHAN XUÂN PHƯỚC – SGCP – 007676
16/2/20201.      NGUYỄN TẤN THÀNH – SGCP – 007578
2.      TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ – SGCP – 007565
3.      ĐÀO THỊ ÁNH TUYẾT – SGCP – 006968
22/2/20201.      BÙI THỊ ĐOAN – SGCP – 007574
2.      NGÔ THỊ LOAN – SGCP – 007754
3.      PHẠM THỊ THÚY HẰNG – SGCP – 007751
23/2/20201.      VŨ ĐỨC HIỀN – SGCP – 007798
2.      PHẠM THỊ HUYẾN – SGCP – 007809
3.      TRẦN NGỌC MỸ VÂN – SGCP – 007793