Tin ALMA

14/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 13/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 13/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

12/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 12/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 12/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

12/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 11/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 11/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

11/07/2017

Sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu – Khảo sát nội bộ ALMA

Trong những ngày đầu tháng 06 vừa qua, công ty ALMA đã triển khai chương trình “Khảo sát Mức độ hài lòng” nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng từ phía nhân viên với sự tham gia của gần 600 người tham dự.

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - khảo sát nội bộ

10/07/2017

Lễ trao giải chuyến du lịch Thái Lan ngày 3-7/7/2017

Công ty ALMA tổ chức lễ trao giải thưởng chuyến du lịch Thái Lan cho các khách hàng may mắn ngày 3-7/7/2017.

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - trao giải bốc thăm

10/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 09/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 09/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

10/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 08/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 08/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

07/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 07/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 07/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

07/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 06/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 06/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

06/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 05/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 05/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

05/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 04/07/2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 04/07/2017

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

03/07/2017

Sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Hoa Kỳ

Cùng công ty ALMA tìm hiểu về sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Việt Nam.

ĐỌC THÊM