Tin ALMA

16/08/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 15/08/2017 – 20/08/2017 tại Hà Nội

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 15/08/2017 - 20/08/2017 tại Hà Nội.

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

09/08/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 08/08/2017 – 13/08/2017 tại Hà Nội

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 08/08/2017 - 13/08/2017 tại Hà Nội

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

09/08/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 08/08/2017 – 11/08/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 08/08/2017 - 11/08/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

03/08/2017

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Đôi lời chia sẻ cùng Quý khách hàng, các đơn vị đối tác và các đơn vị truyền thông từ Ban Lãnh đạo Công ty ALMA

ĐỌC THÊM

02/08/2017

Cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 07/2017

Đến tháng 7/2017, khối nhà phía Nam và phía Bắc thuộc hạng mục công trình tòa nhà chính khu nghỉ dưỡng ALMA đã lần lượt được thi công đến phần mái và tầng […]

ĐỌC THÊM

công ty ALMA - cập nhật tiến độ tháng 07

01/08/2017

Lễ trao thưởng chuyến du lịch Thái Lan cho khách hàng Nguyễn Văn Hoan

Công ty ALMA tổ chức lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn cuối cùng của chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan đợt 1

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

01/08/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 01/08/2017 – 06/08/2017 tại Hà Nội

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 01/08/2017 - 06/08/2017 tại Hà Nội

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

01/08/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 01/08/2017 – 06/08/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 01/08/2017 - 06/08/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

31/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 30/07/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 30/07/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

31/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 29/07/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 29/07/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

31/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 28/07/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 28/07/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

31/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 27/07/2017 tại TP. HCM

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 27/07/2017 tại TP. HCM

ĐỌC THÊM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn