Tổng hợp tiến độ xây dựng tháng 11


Tháng 11 vừa qua đã có nhiều tiến triển trong tiến độ xây dựng trên công trường Khu nghỉ dưỡng ALMA. Cụ thể, một số cụm Villa trên công trường đã được hoàn thiện phần kết cấu. Trong thời gian tới, những cụm Villa đã được hoàn thiện kết cấu sẽ tiếp tục được xử lý lắp đặt khung nhôm kính và tường gạch bao bên ngoài.

Hai tòa nhà chính hình chữ V cũng có nhiều thay đổi rõ rệt phía bên trong, khi nhà thầu Hòa Bình đang đẩy mạnh công tác xây dựng phần tường ngăn bên trong, cũng như xử lý chống nước cho các khu vực lan can. Ngoài ra, nhà thầu nhôm kính TID cũng lắp đặt hoàn thiện phần lan can và cửa trượt cho tầng 9 đến 12.

Thông tin chi tiết tại đây: