Sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Hoa Kỳ


Kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện tại Anh Quốc vào đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, Sở hữu Kỳ nghỉ đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong suốt thời gian kể từ khi du nhập vào Hoa Kỳ năm 1965 cho đến cuối thập niên 90, Sở hữu Kỳ nghỉ đã trải qua những bước phát triển đáng chú ý song song với sự chuyển mình của nền kinh tế.

Để tìm hiểu thêm về sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Hoa Kỳ, vui lòng lick vào link sau: https://congtyalma-sohuukynghi.vn/2017/07/03/su-xuat-hien-cua-so-huu-ky-nghi-tai-hoa-ky/