Video cập nhật tiến độ khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 5/2019


Kính mời Chủ Sở hữu theo dõi tiến độ xây dựng mới nhất trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được cập nhật vào ngày 04/5 vừa qua bởi nhà thầu Hoà Bình.