Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 12/8/2019


Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 12/8/2019 vừa qua bởi nhà thầu Hoà Bình.

Theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng Khu nghỉ dưỡng ALMA 12/8/2019 tại đây