Video Cập Nhật Tiến Độ Công Trường ALMA 6/4/2019


Kính mời quý Chủ sở hữu tham khảo tiến độ xây dựng thực tế trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA trong video sau đây do nhà thầu Hòa Bình thực hiện vào ngày 6/4/2019.