Video Cập nhật Tiến độ Công trường ALMA 13/4/2019


Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 13/4/2019 do nhà thầu Hòa Bình thực hiện.