Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 11/5/2019Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 11/5/2019 vừa qua bởi nhà thầu Hoà Bình.