CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Đây là một chương trình đặc biệt dành cho những công ty có cùng tầm nhìn với chúng tôi trong việc xây dựng những giá trị & lợi ích trong việc phát triển kinh doanh & chăm sóc khách hàng của cả hai bên thông qua những hoạt động marketing, branding và promotion chung.

Chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều kênh để 2 công ty có cùng mục tiêu và mối quan tâm có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng có thu nhập cao, tạo ra doanh thu ngày càng nhiều.

Với mô hình nghỉ dưỡng tiên tiến, khác biệt, ALMA cam kết sẽ mang lại những giá trị vượt trội cho người tiêu dùng Việt Nam cũng như những đối tác của chúng tôi. Cùng với đó, chúng tôi mong muốn có thể tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ với các đối tác của mình để cùng đồng hành và phát triển.