Tiến độ xây dựng

05/11/2019

KHU NGHỈ DƯỠNG ALMA DỰ KIẾN SẼ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 12-2019

Chúng tôi xin trân trọng thông báo khu nghỉ dưỡng ALMA hiện đang bước vào giai đoạn bàn giao các hạng mục xây dựng, chuẩn bị cho quá trình đi vào hoạt động […]

ĐỌC THÊM

02/10/2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU NGHỈ DƯỠNG ALMA THÁNG 9/2019

Trong thời gian qua, bên cạnh việc tích cực phủ xanh khu nghỉ dưỡng, các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công cộng, chuẩn bị cho việc […]

ĐỌC THÊM

17/09/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 16/9/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 16/9/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

03/09/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 31/8/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 31/8/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

27/08/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 8

Quý Chủ sở hữu thân mến, Trong tháng 8/2019, nhiều hạng mục tại khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Nhà thầu cũng đang tích cực […]

ĐỌC THÊM

14/08/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 12/8/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 12/8/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

14/08/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 7/2019

Quý Chủ sở hữu thân mến, Trong tháng 7 vừa qua, các nhà thầu đã tích cực hoàn thiện nhiều hạng mục trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA, trong đó phải kể […]

ĐỌC THÊM

19/07/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 10/7/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 10/7/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

18/07/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 27/6/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 27/6/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

31/05/2019

Cập nhật tiến độ xây dựng tháng 5/2019

Trong tháng 5/2019 vừa qua, công ty ALMA đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên công trường.

ĐỌC THÊM

khu nghỉ dưỡng ALMA

08/04/2019

Video cập nhật tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ALMA ngày 11/5/2019

Kính mời Quý Chủ sở hữu theo dõi video cập nhật tiến độ xây dựng trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được thực hiện vào ngày 11/5/2019 vừa qua bởi nhà thầu […]

ĐỌC THÊM

khu nghi duong alma

08/04/2019

Video cập nhật tiến độ khu nghỉ dưỡng ALMA tháng 5/2019

Kính mời Chủ Sở hữu theo dõi tiến độ xây dựng mới nhất trên công trường khu nghỉ dưỡng ALMA được cập nhật vào ngày 04/5 vừa qua bởi nhà thầu Hoà Bình.

ĐỌC THÊM