“CÙNG ALMA TRAO GỬI YÊU THƯƠNG” với dự án nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Với tinh thần yêu thương, chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, mong muốn mang đến cho các em một không gian sống tiện ích hơn, từ ngày 7/11/2016 đến ngày 10/11/2016, ALMA đã triển khai dự án thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa.