công ty ALMA - Bốc thăm may mắn

Thông báo về chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan cho các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Tháng Mười 10, 2017

Công ty ALMA thông báo về chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan cho các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 07/10/2017 – 15/10/2017

Tháng Mười 8, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 07/10/2017 – 15/10/2017 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Thông báo về chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách hàng tại Hà Nội

Tháng Mười 7, 2017

Công ty ALMA thông báo về chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hà Nội.

công ty ALMA - ngày hội việc làm 2017

ALMA tham dự Ngày Hội Việc Làm tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic và trường ĐH Thương Mại Hà Nội

Tháng Mười 4, 2017

Công ty ALMA tham dự Ngày Hội Việc Làm 2017 tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic và trường ĐH Thương Mại Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 26/09/2017 – 30/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 27, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 26/09/2017 – 30/09/2017 tại Hà Nội

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 19/09/2017 – 24/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 18, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 19/09/2017 – 24/09/2017 tại Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 19/09/2017 – 22/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 18, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 19/09/2017 – 22/09/2017 tại TP. HCM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 12, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 12, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại TP. HCM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 05/09/2017 – 10/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 6, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 05/09/2017 – 10/09/2017 tại TP. HCM

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 01/09/2017 – 10/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 5, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 01/09/2017 – 10/09/2017 tại Hà Nội

Thông báo tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan đợt 3 cho các khách hàng tại Hà Nội

Tháng Tám 31, 2017

Công ty ALMA thông báo tiếp tục tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan đợt 3 cho các khách hàng tại Hà Nội.