Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 19/09/2017 – 22/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 18, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 19/09/2017 – 22/09/2017 tại TP. HCM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 12, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 12, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 12/09/2017 – 17/09/2017 tại TP. HCM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 05/09/2017 – 10/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Chín 6, 2017

Công ty ALMA xin trân trọng thông báo kết quả của chương trình bốc thăm trúng thưởng tuần 05/09/2017 – 10/09/2017 tại TP. HCM

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 01/09/2017 – 10/09/2017 tại Hà Nội

Tháng Chín 5, 2017

Công ty ALMA công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tuần 01/09/2017 – 10/09/2017 tại Hà Nội

Thông báo tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan đợt 3 cho các khách hàng tại Hà Nội

Tháng Tám 31, 2017

Công ty ALMA thông báo tiếp tục tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan đợt 3 cho các khách hàng tại Hà Nội.

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 29/08/2017 – 03/09/2017 tại TP. HCM

Tháng Tám 30, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 29/08/2017 – 03/09/2017 tại TP. HCM

công ty alma - bốc thăm thái lan

Thông báo về việc tiếp tục chương trình bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan cho các khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Tháng Tám 25, 2017

Chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tại TP. HCM từ ngày 23/8 đến hết ngày 22/9

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 23/08/2017 – 27/08/2017 tại TP. HCM

Tháng Tám 25, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 23/08/2017 – 27/08/2017 tại TP. HCM

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 22/08/2017 – 31/08/2017 tại Hà Nội

Tháng Tám 25, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 22/08/2017 – 31/08/2017 tại Hà Nội.

Bốc thăm may mắn - du lịch cùng ALMA

Lễ Trao Giải cho các khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan từ ngày 8-17/8

Tháng Tám 22, 2017

Lễ Trao Giải cho các khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan từ ngày 8-17/8 tại văn phòng công ty ALMA Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng tuần 15/08/2017 – 20/08/2017 tại Hà Nội

Tháng Tám 16, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA tuần 15/08/2017 – 20/08/2017 tại Hà Nội.