Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 05/07/2017

Tháng Bảy 6, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 05/07/2017

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 04/07/2017

Tháng Bảy 5, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 04/07/2017

Sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Hoa Kỳ

Tháng Bảy 3, 2017

Cùng công ty ALMA tìm hiểu về sự phát triển của Sở hữu Kỳ nghỉ tại Việt Nam.

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 02/07/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 02/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 01/07/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 01/07/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 30/06/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 30/06/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 29/06/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 29/06/2017

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 28/06/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 28/06/2017

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 27/06/2017

Tháng Bảy 3, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 27/06/2017

Công ty ALMA - bốc thăm trúng thưởng

Lễ trao giải chuyến du lịch Thái Lan ngày 28 và 29/6

Tháng Sáu 30, 2017

Lễ trao giải chuyến du lịch Thái Lan dành cho các khách hàng may mắn tham dự sự kiện của công ty ALMA ngày 23, 24 và 27/06

Lễ trao giải chuyến du lịch Thái Lan cho khách hàng Đào Hồng Quân và Nguyễn Thị Hậu

Tháng Sáu 29, 2017

Lễ trao giải chuyến du lịch Thái Lan dành cho khách hàng may mắn tham dự sự kiện của công ty ALMA

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Kết quả bốc thăm trúng thưởng ngày 25/06/2017

Tháng Sáu 26, 2017

Kết quả chương trình tham gia khảo sát bốc thăm may mắn chuyến du lịch Thái Lan hấp dẫn dành cho hai người tại sự kiện của Công ty ALMA ngày 25/06/2017