ALMA - bốc thăm may mắn

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

Tháng Năm 3, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hà Nội từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

công ty alma - bốc thăm thái lan

Thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá Thái Lan” tại TP.HCM – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA thông báo về chương trình “Cùng ALMA khám phá Thái Lan” tại TP. Hồ Chí Minh tháng 05/2018

ALMA - trúng thưởng Thái Lan

Thông báo thực hiện chương trình “Khám phá xứ sở chùa Vàng” tại Hải Phòng – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA trân trọng thông báo việc tiếp tục tổ chức chương trình “Khám phá xứ sở Chùa Vàng” dành cho các khách mời tại Hải Phòng từ 02/05/2018.

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá xứ sở Chùa Vàng” tại Hà Nội – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá xứ sở Chùa Vàng” tại Hà Nội – Tháng 5/2018

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Hải Phòng – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

Tháng Tư 26, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hải Phòng từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

công ty alma - bốc thăm thái lan

TP. Hồ Chí Minh – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

Tháng Tư 26, 2018

Công ty ALMA công bố Kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tại TP. HCM từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

Công ty ALMA - bốc thăm trúng thưởng

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

Tháng Tư 26, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hà Nội từ 24/04/2018 đến 29/04/2018

ALMA - bốc thăm may mắn

TP. Hồ Chí Minh – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

Tháng Tư 18, 2018

Công ty ALMA công bố Kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tại TP. HCM từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Hải Phòng – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

Tháng Tư 18, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hải Phòng từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

ALMA - trúng thưởng Thái Lan

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

Tháng Tư 18, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hà Nội từ 17/04/2018 đến 22/04/2018

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

TP. Hồ Chí Minh – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 10/04/2018 đến 15/04/2018

Tháng Tư 12, 2018

Công ty ALMA công bố Kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan tại TP. HCM từ 10/04/2018 đến 15/04/2018

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

Hải Phòng – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 10/04/2018 đến 15/04/2018

Tháng Tư 11, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hải Phòng từ 10/04/2018 đến 15/04/2018