Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 15/05/2018 đến 20/05/2018

Tháng Năm 16, 2018

Công ty ALMA thông báo Kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan từ 15/05/2018 đến 20/05/2018 tại Hà Nội

Công ty ALMA - logo

Kết quả bốc thăm chương trình “Vui cùng ALMA, nhận quà may mắn” tháng 5-2018

Tháng Năm 14, 2018

Công ty ALMA thông báo Kết quả bốc thăm trúng thưởng “Vui cùng ALMA, nhận quà may mắn” tháng 5-2018 tại Hà Nội

Công ty ALMA - logo

Chương trình khuyến mại “Vui cùng ALMA, nhận quà may mắn” tại Hà Nội – tháng 5/2018

Tháng Năm 10, 2018

Công ty ALMA trân trọng thông báo việc tổ chức chương trình “VUI CÙNG ALMA – NHẬN QUÀ MAY MẮN” từ ngày 12/05/2018 đến hết ngày 10/06/2018.

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

TP. Hồ Chí Minh – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 08/05/2018 đến 13/05/2018

Tháng Năm 10, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại TP. HCM từ 08/05/2018 đến 13/05/2018

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Hải Phòng – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 08/05/2018 đến 13/05/2018

Tháng Năm 10, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hải Phòng từ 08/05/2018 đến 13/05/2018

công ty alma - bốc thăm thái lan

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 08/05/2018 đến 13/05/2018

Tháng Năm 10, 2018

Công ty ALMA thông báo Kết quả bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan từ 08/05/2018 đến 13/05/2018 tại Hà Nội

Công ty ALMA - bốc thăm may mắn

TP. Hồ Chí Minh – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

Tháng Năm 3, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại TP. HCM từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

ALMA - trúng thưởng Thái Lan

Hải Phòng – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

Tháng Năm 3, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hải Phòng từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

ALMA - bốc thăm may mắn

Hà Nội – Kết quả bốc thăm trúng thưởng từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

Tháng Năm 3, 2018

Công ty ALMA thông báo về kết quả bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng tại Hà Nội từ 02/05/2018 đến 06/05/2018

công ty alma - bốc thăm thái lan

Thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá Thái Lan” tại TP.HCM – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA thông báo về chương trình “Cùng ALMA khám phá Thái Lan” tại TP. Hồ Chí Minh tháng 05/2018

ALMA - trúng thưởng Thái Lan

Thông báo thực hiện chương trình “Khám phá xứ sở chùa Vàng” tại Hải Phòng – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA trân trọng thông báo việc tiếp tục tổ chức chương trình “Khám phá xứ sở Chùa Vàng” dành cho các khách mời tại Hải Phòng từ 02/05/2018.

Công ty ALMA - Du lịch Thái Lan

Thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá xứ sở Chùa Vàng” tại Hà Nội – Tháng 5/2018

Tháng Năm 1, 2018

Công ty ALMA thông báo thực hiện chương trình “Cùng ALMA khám phá xứ sở Chùa Vàng” tại Hà Nội – Tháng 5/2018