Ngày 10-11, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên đường (ALMA) và các tình nguyện viên nước ngoài tổ chức lễ bàn giao Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự chia sẻ yêu thương đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trước đó, từ ngày 7 đến 10-11, ALMA đã trích kinh phí hơn 340 triệu đồng, đồng thời kết nối với 150 tình nguyện viên đến từ các nước: Israel, Mỹ, Đức, Canada… trực tiếp thực hiện dự án cải thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đặc biệt là khu nuôi dưỡng dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Xem thêm tại: http://baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/201611/chia-se-yeu-thuong-2459536/index.htm