Nằm trong chương trình thiện nguyện quốc tế, 150 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng đồng hành cùng ALMA để thực hiện dự án hỗ trợ tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa đóng góp cho xã hội của ALMA trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án thiện nguyện là nâng cấp, thay đổi diện mạo và chất lượng cơ sở vật chất của trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hoà, nhằm đáp ứng tốt hơn cho những đối tượng bảo trợ xã hội nơi đây.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa đóng góp cho xã hội của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA) tại Việt Nam.

Xem thêm tại: https://www.nhatbao.org/2016/11/150-tinh-nguyen-vien-ho-tro-tre-em-tai-khanh-hoa/