Khám phá Israel

Mang đến cơ hội hiếm có cho các ứng viên Việt tìm hiểu, học tập và tích lũy kinh nghiệm tại Israel – quốc gia nổi tiếng trên toàn thế giới về Nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật và quản lý kinh tế.

2 chương trình học bổng

Học bổng hè 2016

Chủ đề Tinh thần doanh nghiệp tại các quốc gia khởi nghiệp

Học bổng thạc sĩ quốc tế

Học bổng Thạc sỹ quốc tế trong lĩnh vực An ninh lương thực và an toàn thực phẩm

* Giá Trị học bổng *

Tham gia ngay